Myllrande våtmarker

Grodyngel
Foto: Fredrik Lindse
Många djur och växter är knutna till våtmarker, som är mycket produktiva ekosystem. Staden har det senaste decenniet börjat motverka den tilltagande dräneringen av landskapet genom att restaurera våtmarker och småvatten för bland annat groddjur.
Ett stort antal växter och djur, varav flera är hotade eller missgynnade, är beroende av våtmarker. Sedan början av 1800-talet har mycket av landets våtmarksareal torrlagts och förstörts, vilket blivit särskilt tydligt i städerna. I Stockholm är många våtmarksarter, som groddjur och vadarfåglar, i en utsatt situation då deras livsmiljöer försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning. Staden har därför försökt restaurera våtmarker i viktiga delar av grönstrukturen, till exempel på Järvafältet och södra Djurgården, för att på nytt få in och gynna våtmarksarterna i landskapet.

Indikatorer

Andel våtmark

IndikatorTEMA.4.1.2.1 Andel av kommunens totala yta som utgörs av våtmark/myrmark
Senaste värdet: 0,05 %2009
Tema TEMA.4.1.2
Senast uppdaterad: 2020-09-02
Kontakt