Myllrande våtmarker

Grodyngel
Foto: Fredrik Lindse
Många djur och växter är knutna till våtmarker, som är mycket produktiva ekosystem. Staden har det senaste decenniet börjat motverka den tilltagande dräneringen av landskapet genom att restaurera våtmarker och småvatten för bland annat groddjur.
Ett stort antal växter och djur, varav flera är hotade eller missgynnade, är beroende av våtmarker. Sedan början av 1800-talet har mycket av landets våtmarksareal torrlagts och förstörts, vilket blivit särskilt tydligt i städerna. I Stockholm är många våtmarksarter, som groddjur och vadarfåglar, i en utsatt situation då deras livsmiljöer försvunnit eller splittrats upp i samband med stadens utbredning. Staden har därför försökt restaurera våtmarker i viktiga delar av grönstrukturen, till exempel på Järvafältet och södra Djurgården, för att på nytt få in och gynna våtmarksarterna i landskapet.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Fysiska åtgärder
Genomförd och utvärderad
Järva - Skogvaktarkärret restaurering och ny damm
Genomförd och utvärderad Fysiska åtgärder 2007 Exploateringskontoret
Genomförd
Järva - Hästa groddamm
Genomförd Fysiska åtgärder 2007 Exploateringskontoret
Trafikkontoret
Genomförd
Kaknäs ängar - restaurering av stora och lilla dammen
Genomförd Fysiska åtgärder 2006 Fortifikationsförvaltningen
Försvaret
Trafikkontoret
Genomförd
Lövsta våtmark och dammsystem
Genomförd Fysiska åtgärder 2009 Hässelby Golf
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Kyrkhamns fältskola
Påbörjad
Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar
Påbörjad Fysiska åtgärder Exploateringskontoret
Planerad
Kräppladiket - ytterligare åtgärder
Planerad Fysiska åtgärder
Skötselåtgärder
Genomförd
Skötselplan för Råcksta Träsk
Genomförd Skötselåtgärder 2011 Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholm Vatten och Avfall
Genomförs kontinuerligt
Skogvaktarkärret - bete av våtängar
Genomförs kontinuerligt Skötselåtgärder Miljöförvaltningen
Trafikkontoret
Genomförs kontinuerligt
Isbladskärret - restaurering
Genomförs kontinuerligt Skötselåtgärder Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Förslag till åtgärd
Natur- och rekreationsåtgärder i Rågsveds naturreservat
Förslag till åtgärd Skötselåtgärder
Tema TEMA.4.1.2
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Kontakt