Lansering av Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald

Fjäril
Foto: Johan Pontén

Fredag den 4 december kl 10:00 lanseras stadens nya handlingsplan för biologisk mångfald. Länk till evenemanget kommer att publiceras på denna sida.

Stockholms stad har en rik och varierad natur som uppskattas av såväl stadens invånare som dess besökare. Närheten till natur- och parkområden, koloniträdgårdar samt stränder och vattenmiljöer är viktig för många.

Den biologiska mångfalden är en av de grundläggande förutsättningarna för att vi människor ska ha en hög livskvalitet, men även för att det liv på planeten som vi känner till överhuvudtaget ska kunna fortgå. För detta krävs att våra ekosystem ska kunna leverera funktioner och nyttor som vi människor och övriga levande varelser behöver och använder.

Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald anger inriktning för stadens arbete med att skydda och främja biologisk mångfald inom staden och till viss del även utanför genom upphandlingar och samarbeten. Handlingsplanen kommer att vara ett viktigt verktyg för att stödja stadens systematiska arbete för att nå etappmålen i miljöprogrammet samtidigt som målen för bostadsförsörjningen prioriteras.

Fredag den 4/12 kl.10:00 berättar vi om handlingsplanen och representanter från Stockholms stad, föreningar, fastighetsägare och universitet träffas och pratar om hur vi kan samverka kring denna viktiga fråga och vad som krävs för att Stockholm ska vara en stad med rik biologisk mångfald och väl fungerande ekosystem.

Lanseringen sker digitalt och det är inget krav på föranmälan eller avgift. Eventuella frågor kommer att kunna ställas via chatt eller epost. Mer information och länk till evenemanget kommer att publiceras på denna sida.

Artikel TEMA.4.3
Senast uppdaterad: 2020-11-23
Kontakt