Lansering av Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald

Evenemanget sändes 4/12 och videon ovan är en repris

Fredag den 4 december lanserades stadens nya handlingsplan för biologisk mångfald.

Stockholms stad har en rik och varierad natur som uppskattas av såväl stadens invånare som dess besökare. Närheten till natur- och parkområden, koloniträdgårdar samt stränder och vattenmiljöer är viktig för många.

Den biologiska mångfalden är en av de grundläggande förutsättningarna för att vi människor ska ha en hög livskvalitet, men även för att det liv på planeten som vi känner till överhuvudtaget ska kunna fortgå. För detta krävs att våra ekosystem ska kunna leverera funktioner och nyttor som vi människor och övriga levande varelser behöver och använder.

Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald anger inriktning för stadens arbete med att skydda och främja biologisk mångfald inom staden och till viss del även utanför genom upphandlingar och samarbeten. Handlingsplanen kommer att vara ett viktigt verktyg för att stödja stadens systematiska arbete för att nå etappmålen i miljöprogrammet samtidigt som målen för bostadsförsörjningen prioriteras.

Fredag den 4/12 kl.10:00 berättar vi om handlingsplanen och representanter från Stockholms stad, föreningar, fastighetsägare och universitet träffas och pratar om hur vi kan samverka kring denna viktiga fråga och vad som krävs för att Stockholm ska vara en stad med rik biologisk mångfald och väl fungerande ekosystem.

Medverkande

Program

10:00

Miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr hälsar välkomna
Video om biologisk mångfald
Ekolog Gunilla Hjorth presenterar Stockholms handlingsplan för biologisk mångfald
Exempel arbete i Naturskolor, Charlotte Scherp Nilsson, Fältlabbet
Bensträckare

10:35

Moderator Peter Wiborn hälsar panelen välkommen och presenterar deltagarna
Panelsamtal

11:20

Sammanfattning och avslut

Lanseringen sker digitalt och det är inget krav på föranmälan eller avgift.

Artikel TEMA.4.3
Senast uppdaterad: 2020-12-04
Kontakt