Naturskydd

Årsta holmar
Årsta holmar. Foto: Johan Pontén
I Stockholm finns elva reservat, en nationalstadspark och många fina strandskyddade stränder. Totalt är en tredjedel av grön- och blåytorna i Stockholm skyddade.
Genom att skydda ett värdefullt områdes natur- och kulturlandskap säkerställs tillgången och möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla värdena för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. För flera av reservaten i Stockholm betonas även vikten av en sammanhängande regional grönstruktur.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd 2008 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Naturreservatbildning för Nackareservatet
Genomförd 2006 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Naturreservatbildning för Sätraskogen
Genomförd 2006 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Naturreservatsbildning för västra Älvsjöskogen
Genomförd 2015 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Kulturreservatsbildning för Igelbäcken
Genomförd 2006 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar
Genomförd 2018 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Naturreservatsbildning för Rågsveds friområde
Genomförd 2018 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stadsdelsförvaltningarna
Pågående
Pågående
Naturreservatsbildning för Hagsätraskogen
Pågående Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Pågående
Naturreservatsbildning för Kyrkhamn
Pågående Exploateringskontoret
Pågående
Skötselplan för Igelbäckens kulturreservat
Pågående Miljöförvaltningen
Tema TEMA.4.2
Senast uppdaterad: 2020-03-13
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
Kontakt
Tema

Dokument