Naturskydd

Igelbäckens kulturreservat panoramabild
Igelbäckens kulturreservat. Foto: Johan Pontén

Som stockholmare har du förmånen att kunna besöka nio reservat och en nationalstadspark samt många fina, strandskyddade stränder inom stadens gränser. Totalt är en tredjedel av grön- och blåytorna i Stockholm skyddade.

Genom att skydda ett värdefullt områdes natur- och kulturlandskap säkerställs tillgången och möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla värdena för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. För flera av reservaten i Stockholm betonas även vikten av en sammanhängande regional grönstruktur.

Åtgärder

Genomförd

Naturreservatsbildning för västra Älvsjöskogen

Åtgärd TEMA.4.2.2 Älvsjöskogen kallas skogsområdet mellan stadsdelarna Långsjö, Älvsjö, Hagsätra och Snättringe i Huddinge kommun och är ca 100 hektar stort. Stambanans järnvägsspår delar skogsområdet i två delar. Den östra delen brukar kallas Hagsätraskogen. Det är alltså den västra, större delen, som nu blir naturreservat.
Påbörjad

Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar

Åtgärd TEMA.4.2.1 I Årstaskogen och på Årsta Holmar planerar staden ett nytt naturreservat. Just nu pågår bearbetning av förslaget efter beskedet om inriktning efter samrådet. Målsättningen är att reservatet ska vara inrättat våren 2018.
Avförd

Föreslagna naturminnen i Stockholm

Åtgärd TEMA.4.2.10 Särpräglade biologiska och geologiska föremål så som jätteekar och flyttblock kan skyddas som naturminnen. I Stockholms stad finns idag två naturminnen: Pålsundsberget vid Söder Mälarstrand och Johannesdals flyttblock i Vårberg. Skyddsformen blir allt mer ovanlig eftersom den till stor del ersatts av andra typer utav skydd.
Påbörjad

Naturreservatsbildning för Kyrkhamn

Åtgärd TEMA.4.2.6 I Kyrkhamnsområdet, mellan Hässelby Villastad och Järfälla, planerar staden ett nytt naturreservat. Beslut om reservatet väntas under 2017.
Delområde TEMA.4.2
Senast uppdaterad: 2017-12-20
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
Kontakt