Naturskydd

Årsta holmar
Årsta holmar. Foto: Johan Pontén
Som stockholmare har du förmånen att kunna besöka elva reservat och en nationalstadspark samt många fina, strandskyddade stränder inom stadens gränser. Totalt är en tredjedel av grön- och blåytorna i Stockholm skyddade.
Genom att skydda ett värdefullt områdes natur- och kulturlandskap säkerställs tillgången och möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla värdena för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. För flera av reservaten i Stockholm betonas även vikten av en sammanhängande regional grönstruktur.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Fördjupning av översiktsplanen för Nationalstadsparken
Genomförd 2008 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Naturreservatbildning för Nackareservatet
Genomförd 2006 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Naturreservatbildning för Sätraskogen
Genomförd 2006 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Naturreservatsbildning för västra Älvsjöskogen
Genomförd 2015 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Kulturreservatsbildning för Igelbäcken
Genomförd 2006 Stadsbyggnadskontoret
Genomförd
Naturreservatsbildning för Årstaskogen och Årsta holmar
Genomförd 2018 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Naturreservatsbildning för Rågsveds friområde
Genomförd 2018 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Stadsdelsförvaltningarna
Påbörjad
Påbörjad
Naturreservatsbildning för Hagsätraskogen
Påbörjad Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Påbörjad
Naturreservatsbildning för Kyrkhamn
Påbörjad Exploateringskontoret
Påbörjad
Skötselplan för Igelbäckens kulturreservat
Påbörjad Miljöförvaltningen
Tema TEMA.4.2
Senast uppdaterad: 2018-10-03
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
Kontakt
Tema