Föreslagna naturminnen i Stockholm

Flyttblocket Ålstenen i Bromma. Foto: Johan Pontén
Flyttblocket Ålstenen i Bromma. Foto: Johan Pontén
Särpräglade biologiska och geologiska föremål så som jätteekar och flyttblock kan skyddas som naturminnen. I Stockholms stad finns idag två naturminnen: Pålsundsberget vid Söder Mälarstrand och Johannesdals flyttblock i Vårberg. Skyddsformen blir allt mer ovanlig eftersom den till stor del ersatts av andra typer utav skydd.

Under tidigare delen av 1900-talet fanns det två sätt att skydda natur: nationalpark och naturminne. Bildandet av naturminnen har givit oss möjlighet att vårda ett stort antal värdefulla naturföremål som varit alldeles för små och utspridda i landskapet för att någonsin kunna omfattas av en nationalpark. Med naturvårdslagen 1964 förändrades naturvårdsarbetet i och med att naturreservat tillkom som skyddsform. År 1999 ersattes naturvårdslagen med Miljöbalkens skrivning av naturminnen. Inrättandet av nya naturminnen har därefter minskat kraftigt.

I BUS (Biologisk utveckling av Stockholm) 2003 föreslog man ett antal objekt och skyddsvärda lokaler som kunde förklaras som naturminnen för att ge dem skydd enligt miljöbalken. Dessa kan du läsa mer om på den här sidan.

Resultat

Ingen av de föreslagna objekten och lokalerna har inrättats som naturminnen enligt miljöbalken. Miljöförvaltningen avser inte att driva bildandet av naturminnen vidare. Däremot bör en viss skötsel av naturminnena ske så att de förblir skyddsvärda och synliga för allmänheten. Till exempelvis bör sly röjas och i flera fall är det aktuellt att skylta upp och informera om objekten gentemot allmänheten.

Föreslagna naturminnen

Valkasken

Läs om den knotiga valkasken som finns på Långholmen.
Åtgärd TEMA.4.2.10
Senast uppdaterad: 2019-01-11
Kontakt

Läs mer