Flyttblocket Atle Tor


Foto: Johan Pontén

Atle Tor är ett ca 10 m högt, 4 m brett, 4 m tjockt flyttblock i Åkeslund, Bromma som finns längs en parkväg mellan hörnet Gustav III:s väg/Åkeshovsvägen och Tunnlandsvägen. Flyttblocket liknar en stående man och kallas därför ”Atle Tor”. Runtom finns flera mindre och större block och ytan är helt och hållet instängslad.

Objektet är en fornlämning (Raä Bromma 137:1), samt registrerad i Fornminnesregistret som kulturhistorisk lämning. Länsstyrelsen avgör skydd/bevarande för lämningar som denna.
Under 2015 besökte ekologer från miljöförvalntingen objektet. Flyttblocket är tillsammans med flera andra flyttblock inhägnat med stängsel vilket försvårar skötseln. Slyröjning rekommenderas för att objektet ska vara fortsatt synlig.

Artikel TEMA.4.2.10.1
Senast uppdaterad: 2016-05-31