Utbildning och information


Foto: Johan Pontén
Staden sprider information och kunskap om stadens natur såväl inom staden som utåt gentemot medborgarna.
IT-tekniken har öppnat många dörrar för att sprida information. Samtidigt är det viktigt att även på plats informera om naturvärden, upplevelser, intressanta målpunkter och objekt samt rådande reservatsbestämmelser. Till hjälp finns skyltar, naturstigar, iordningställda entréer till stadens naturområden, foldrar m.m. att tillgå.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Informationsprojekt om Magelungen och Drevviken
Genomförd 2006 Farsta stadsdelsförvaltning
Genomförd
Informationsprojekt Trekanten
Genomförd 2007 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning
Genomförd
Informera boende runt Långsjön
Genomförd 2006 Huddinge kommun
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Genomförd
Konferens om spridningsbarriärer och vandringshinder
Genomförd 2002 Miljöförvaltningen
Naturhistoriska riksmuseet
Genomförd
Lärarfortbildning på Skansen
Genomförd 2001 Miljöförvaltningen
Skansen
Skogsvårdsstyrelsen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Pocketbok om biologisk mångfald
Genomförd 2002 Miljöförvaltningen
Naturskyddsföreningen
Genomförd
Utbildning av naturguider
Genomförd 2003 Miljöförvaltningen
Naturskyddsföreningen
Genomförd
Utbildning ekologisk skötsel
Genomförd 2002 Fornminnesgruppen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Genomförd
Järva - informationssatsningar
Genomförd 2014 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsmuseet
Trafikkontoret
Pågående
Pågående
Brukarmedverkan
Pågående Stadsdelsförvaltningarna
Pågående
Naturvandringar i Stockholms innerstad
Pågående Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stadsmuseet
Genomförd
Genomförd
Informationssatsning om Strömmens fågelliv
Genomförd 2017 Miljöförvaltningen
Stadsledningskontoret
Stockholms ornitologiska förening
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Isbladskärret - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Gubbkärrsvägen - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Stockholms naturvårdspris
Förslag till åtgärd Miljöförvaltningen
Genomförd
Genomförd
Utbildningsmaterial naturvårdande skötsel
Genomförd 2019 Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Tema TEMA.4.5
Senast uppdaterad: 2020-12-04
Tema