Informationsprojekt om Magelungen och Drevviken

Information till boende om hur de kan bidra till att minska övergödningen i Magelungen och Drevviken. Informationsprojekt finansierat av Miljömiljarden, kopplat till diverse fysiska åtgärder för att öka vattenkvaliteten.

Resultat

Farsta Stadsdelsförvaltning beviljades 600 000 kr från miljömiljarden år 2006 för att genomföra ett informationsprojekt riktat till de boende runt Magelungen och Drevviken. En folder med information om pågående miljömiljardsprojekt och vad boende runt sjöarna kan göra för att minska påverkan har tagits fram och delats ut till de boende. Informationsskyltar har satts upp på tre platser vid Magelungen och på två platser vid Drevviken.
Åtgärd TEMA.4.5.4
Senast uppdaterad: 2018-08-22
Ansvarig organisation
  • Farsta stadsdelsförvaltning
Kontakt
Vattenområden Stadsdelar Tema

Dokument

Informationsfolder

Läs om åtgärdsarbetet och hur du själv kan bidra till renare vatten i Magelungen och Drevviken (2006).