Lärarfortbildning på Skansen

Lärarfortbildningen på Skansen var ett LIP-projekt (Lokala investeringsprogram) som genomfördes under åren 2000-2001 i samarbete mellan stadsdelsförvaltningar, Skansen och Skogsvårdsstyrelsen i samband med Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS). Undervisning hölls för ett 60-tal mellanstadielärare från Stockholms skolor och museilärare på Skansen. Ett hundratal lärare fick stadsdelsvisa kartor med konkreta tips på hur de i sitt närområde kan bidra till ökad biologisk mångfald.
Åtgärd TEMA.4.5.10
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Aktör
  • Skansen
  • Skogsvårdsstyrelsen
  • Stadsdelsförvaltningarna
Kontakt

Mer information