Gubbkärrsvägen - varningsskyltar för grodpassage


Foto: Johan PonténGubbkärrsvägen ligger intill Judarskogens naturreservat och delar med sin trafik av en naturlig passage för groddjur mellan småvatten inom reservatet och Mälarens strandzon. En varningsskylt som varnar för groddjurspassage bör sättas upp för att öka groddjurens överlevnadschanser under deras vandringsperioder. Åtgärden togs upp som förslag till åtgärd i Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003 och är ännu aktuell.
Åtgärd TEMA.4.5.7
Senast uppdaterad: 2018-11-15
Kontakt

Mer information