Långsjön - varningsskyltar för grodpassage

Områdena kring Långsjön hyser de största populationerna av vanlig groda och vanlig padda inom Stockholms stad, och Långsjön utgör därför en mycket viktig leklokal för groddjur. Även den ovanliga åkergrodan har observerats i området. Ett stort problem är att många groddjur under våren blir överkörda under sin förflyttning ner till sjön för lek.

Rädda Långsjöns grodor har via Långsjö fastighetsägareförening sedan 2003 engagerat boende i Herrängen och Långsjö att delta i grod- och paddräddning i området. Föreningen satte även upp provisoriska skyltar som varnar för groddjurspassage under groddjurens lekperioder i väntan på en permanent skylt.

Åtgärden föreslogs inom ramen för Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) 2003.

Åtgärd TEMA.4.5.4
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Aktör
  • Rädda Långsjöns grodor

Mer information