Betydelsen av det egna miljöbeteendet

Tre av fyra stockholmare uppger att det i någon utsträckning har betydelse för miljön om de lever miljövänligt eller inte.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Betydelse av eget miljöbeteende

Indikator TEMA.10.3.1 Andel invånare som anser att det egna miljöbeteendet har mycket eller ganska stor betydelse för miljön.

Betydelse av att lämna in farligt avfall

Indikator TEMA.10.3.5 Andel invånare som anser att det är mycket eller ganska viktigt att lämna in farligt avfall (färgrester, lösningsmedel m.m.) för omhändertagande.
Delområde TEMA.10.3
Senast uppdaterad: 2016-11-18