Betydelsen av det egna miljöbeteendet

Tre av fyra stockholmare uppgav i 2013 års medborgarenkät att det i någon utsträckning har betydelse för miljön om de lever miljövänligt eller inte. Över 80 procent tyckte att det är viktigt att resa miljövänligt. Dessa frågor ställdes inte i 2016 års enkät, utan planeras att ingå i nästa enkät.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen har genomförts vart tredje år fram till 2016.

Indikatorer

Betydelse av eget miljöbeteende

IndikatorTEMA.10.3.1 Andel invånare som anser att det egna miljöbeteendet har mycket eller ganska stor betydelse för miljön.

Betydelse av att lämna in farligt avfall

IndikatorTEMA.10.3.5 Andel invånare som anser att det är mycket eller ganska viktigt att lämna in farligt avfall (färgrester, lösningsmedel m.m.) för omhändertagande.
Tema TEMA.10.3
Senast uppdaterad: 2020-01-30