Invånarna om miljön

Nära 7 av 10 stockholmare anser att Stockholms miljö avseende mark, luft och vatten är bra. Utsläpp av växthusgaser, kemikalieutsläpp och gifter upplevs som de största miljöproblemen.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Uppväxtmiljö för barn

Indikator TEMA.10.1.3 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med uppväxtmiljön för barn i sin stadsdel.

Klotter, nedskräpning och skadegörelse

Indikator TEMA.10.1.4 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjd med situationen när det gäller klotter, nedskräpning och skadegörelse i sin stadsdel.
Delområde TEMA.10.1
Senast uppdaterad: 2016-11-18