Andel som tycker att stockholmsmiljön är bra

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som anser att miljön i Stockholm är mycket eller ganska bra.
Andel stockholmare som anser att miljön i Stockholm är mycket eller ganska bra.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

70 procent anser att miljön är bra eller till och med mycket bra. 11 procent menar däremot att miljön är dålig. Det har inte skett några större förändringar i frågan sedan enkätundersökningen senast genomfördes 2013.
Indikator TEMA.10.1.1
Senast uppdaterad: 2017-06-07