Ska staden ställa miljökrav?

Andel som svarat ja på frågan Tycker du att staden ska ställa högre krav på medborgarna att agera/leva miljövänligt?
Andel stockholmare som tycker att staden ska ställa krav på medborgarna att leva mer miljövänligt.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

En klar majoritet om 71 procent tycker att staden ska ställa högre krav på medborgarna att agera/leva miljövänligt. Samtidigt har andelen som svarat ja på frågan minskat sedan tidigare års undersökningar.
Indikator TEMA.10.1.6
Senast uppdaterad: 2017-10-27