Intresse för miljöfrågor

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor.

Andel stockholmare som är ganska eller mycket intresserade av miljöfrågor.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.2.1
Senast uppdaterad: 2014-05-28