Oro för övergödning och utsläpp i vatten

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som svarat att de anser att övergödning och utsläpp i vatten är ett av de två största miljöproblemen.

Andel invånare som anser att övergödning och utsläpp i vatten är ett av de två största miljöproblemen
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.2.13
Senast uppdaterad: 2017-06-09