Miljömedveten konsumtion

Stockholmarna har blivit mer miljömedvetna och det visar sig i deras inköp. Fler och fler köper miljö- eller rättvisemärkta livsmedel och andra varor. Andelen som oftast äter vegetariskt ökar.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Miljömärkta varor

Indikator TEMA.10.4.2 Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa miljömärkta varor (KRAV, Svanen eller Bra miljöval).

Rättvisemärkta varor

Indikator TEMA.10.4.3 Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa rättvisemärkta varor.

Närproducerade varor

Indikator TEMA.10.4.5 Andel stockholmare som alltid eller oftast köper närproducerade dagligvaror
Delområde TEMA.10.4
Senast uppdaterad: 2016-11-18