Miljömedveten konsumtion

Stockholmarna har blivit mer miljömedvetna och det visar sig i deras inköp. Andelen som köper ekologisk mat ökar, liksom att fler köper miljö- eller Fairtrademärkta produkter. Andelen som oftast äter vegetariskt ökar också stadigt.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Kompletterande dataunderlag

Indikatorer

Miljömärkta varor

IndikatorTEMA.10.4.2 Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa miljömärkta varor (KRAV, Svanen eller Bra miljöval).

Närproducerade varor

IndikatorTEMA.10.4.5 Andel stockholmare som alltid eller oftast köper närproducerade dagligvaror
Tema TEMA.10.4
Senast uppdaterad: 2018-03-15