Betydelse av att handla miljöanpassade varor

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som tycker att det är mycket eller ganska viktigt att som enskild person handla miljömärkta livsmedel och andra miljömärkta varor.

Andel invånare som tycker det är mycket eller ganska viktigt att handla miljömärkta livsmedel och andra miljömärkta varor.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Indikator TEMA.10.4.4
Senast uppdaterad: 2011-06-29