Inköp i stormarknad utanför stadsdelen

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som handlar större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror i stormarknad/lågprisaffär utanför den egna stadsdelen.
Andel invånare som handlar större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror i stormarknad/lågprisaffär utanför den egna stadsdelen.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

En majoritet av invånarna i staden handlar i huvudsak dagligvaror i en affär i den egna stadsdelen, medan ungefär var femte invånare handlar allt eller större delen på stormarknad. Sedan undersökningen sist genomfördes 2013 kan konstateras att det skett en ökning i andelen som handlar hushållets livsmedel och dagligvaror via internet. 2013 uppgav 3 procent att de handlar allt via internet, medan motsvarande siffra i årets undersökning är det dubbla. Även andelen som svarar att de till viss del handlar på internet har ökat.
Indikator TEMA.10.4.7
Senast uppdaterad: 2019-05-23