Miljömärkta varor

Nyckeltalet visar stockholmarnas inköp av miljömärkta varor.

Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa miljömärkta varor (KRAV, Svanen eller Bra miljöval).
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

40 procent av stockholmarna väljer alltid eller oftast miljömärkta varor.
Indikator TEMA.10.4.2
Senast uppdaterad: 2014-05-28
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen