Närproducerade varor

Indikatorn visar andelen stockholmare som alltid eller oftast köper närproducerade dagligvaror.
Andel stockholmare som alltid eller oftast köper närproducerade dagligvaror
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

När det gäller närproducerade varor framkommer ingen skillnad i andelen som svarat att de oftast eller alltid väljer det jämfört med föregående undersökning 2013.
Indikator TEMA.10.4.5
Senast uppdaterad: 2017-06-07