Närproducerade varor

Indikatorn visar andelen stockholmare som alltid eller oftast köper närproducerade dagligvaror

Andel stockholmare som alltid eller oftast köper närproducerade dagligvaror
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

32 procent av stockholmarna väljer alltid eller oftast närproducerade dagligvaror.
Indikator TEMA.10.4.5
Senast uppdaterad: 2014-05-28