Rättvisemärkta varor (Fairtrade)

Nyckeltalet visar stockholmarnas inköp av rättvisemärkta varor (Fairtrade).
Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa rättvisemärkta varor (Fairtrade).
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Det syns en tydlig ökning i andelen som väljer rättvisemärkta (Fairtrade) varor. 2013 var andelen som oftast eller alltid valde varor med den märkningen 25 procent och i årets undersökning är andelen 30 procent.
Indikator TEMA.10.4.3
Senast uppdaterad: 2017-06-09
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen