Rättvisemärkta varor

Nyckeltalet visar stockholmarnas inköp av rättvisemärkta varor.

Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa rättvisemärkta varor.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen stockholmare som uppger att de köper rättvisemärkta dagligvaror har ökat från 10 procent år 2004, till 25 procent år 2013.
Indikator TEMA.10.4.3
Senast uppdaterad: 2014-05-28
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen