Vegetariska måltider

Nyckeltalet visar andelen invånare som uppger att deras huvumåltider alltid eller oftast är vegetariska. Det vill säga, de innehåller inte kött, fisk, skaldjur, fågel eller vilt.

Andel invånare som alltid eller oftast äter vegetariskt
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Vid undersökningen 2013 svarade 4 % att måltiderna alltid var vegetariska. Andelen som anger att de oftast äter vegetarsikt har ökat från 6 till 11 % sedan mätningarna inleddes.


Köttkonsumtionen, särskilt av nötkött, bidrar till utsläpp av klimatgaser men är också av betydelse för övergödningen av sjöar och hav. Genom att minska vår köttkonsumtion kan vi alltså bidra till en bättre miljö. Ur hälsosynpunkt behöver vi heller inte äta så mycket kött som vi i genomsnitt gör i Sverige i dag.
Indikator TEMA.10.4.6
Senast uppdaterad: 2014-05-28
Kontakt

Dokument