Åsikter och attityder, trafik

Drygt 80 procent av stockholmarna anser att det är viktigt att resa miljövänligt. De flesta är nöjda med tillgången till kollektivtrafik och cykelbanor.
Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Tillgång till bilparkering

IndikatorTEMA.7.9.10 Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till parkering i stadsdelen.

Besvär av trafikbuller

IndikatorTEMA.7.9.7 Andel stockholmare som ganska mycket eller i högsta grad störs av trafikbuller i sin bostad.

Trafiken som problem

IndikatorTEMA.7.9.9 Andel invånare som ganska mycket eller i högsta grad upplever att trafiken är ett problem i sin stadsdel.
Tema TEMA.7.9
Senast uppdaterad: 2020-01-30
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Tema

Dokument