Besvär av luftföroreningar

Nyckeltalet visar omfattningen av stockholmarna som ofta eller alltid besväras av luftföroreningar utomhus.
Andel stockholmare som ofta eller alltid besväras av luftföroreningar utomhus.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Frågorna om luftföroreningar har ändrats i senare års medborgarenkäter.
Indikator TEMA.7.9.8
Senast uppdaterad: 2017-06-07
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen