Besvär av trafikbuller

Nyckeltalet visar om invånarna upplever sig störda av trafikbuller från bilar, bussar, tunnelbana med mera i sin bostad.
Andel stockholmare som ganska mycket eller i högsta grad störs av trafikbuller i sin bostad.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Frågorna om trafikbuller har ändrats i medborgarenkäten 2013, vilket innebär att svaren inte är jämförbara med tidigare års enkäter.
Indikator TEMA.7.9.7
Senast uppdaterad: 2018-08-17
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Dokument