Inställning till att ta bort bilkörfält

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska positiva till att ta bort bilkörfält till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik
Andel invånare som är mycket eller ganska positiva till att ta bort bilkörfält till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Strax under hälften av de svarande, 46 procent, är positiva till förslaget att ta bort bilkörfält till fördel för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Jämfört med resultatet från 2013 har en något mindre andel i årets undersökning svarat att de är positiva till att ta bort bilkörfält. 33 procent är negativa till förslaget, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan förra enkäten. Mest positiva till förslaget är svarande från Södermalm, 71 procent, följt av Skarpnäck och Kungsholmen.
Indikator TEMA.7.9.10
Senast uppdaterad: 2017-10-27
Kontakt