Inställning till dubbdäcksförbud i innerstan

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska positiva till dubbdäcksförbud i hela innerstaden.
Andel invånare som är mycket eller ganska positiva till dubbdäcksförbud i hela innerstaden
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Inställningen till införandet av ett dubbdäcksförbud i hela innerstaden är fortsatt positivt, trots att andelen positiva har minskat med 3 procentenheter sedan 2013. Totalt är 42 procent positiva och 28 procent negativa till att införa ett sådant förbud. Bland de som kör med dubbade däck i dagsläget är 51 procent negativa.
Indikator TEMA.7.9.10
Senast uppdaterad: 2017-10-27