Trafiken som problem

Indikatorn visar andelen av stockholmarna som ganska mycket eller i högsta grad upplever att trafiken är ett problem i stadsdelen där de bor.
Andel invånare som ganska mycket eller i högsta grad upplever att trafiken är ett problem i sin stadsdel.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Frågorna om trafik har ändrats i senare års medborgarenkäter.
Indikator TEMA.7.9.9
Senast uppdaterad: 2017-06-07