Motorfordon per dag

Antal passager med motorfordon per dag för Essingeleden och Trängselskatteportalerna längs Innerstadssnittet sedan januari 2020.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Antal motorfordonspassager per dag
Datakälla: Källa: Trafikkontoret

Kommentar

Mätdata uppdateras normalt i början av varje ny vecka.
Indikator TEMA.7.11.5
Senast uppdaterad: 2020-12-17
Kontakt