Antal elsparcyklar i trafik


Foto: Pär OlssonDiagrammet visar antal elsparkcyklar tillgängliga för uthyrning i Stockholms stad per den första i varje månad. Siffrorna rapporteras av respektive bolag till trafikkontoret.
Antal elsparcyklar som är tillgängliga för uthyrning i Stockholms stad.
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Över de år som elsparkcyklar funnits för uthyrning i Stockholm har antalet ökat över tid med en viss nedgång under höst och vinter varje år. Flest elsparkcyklar finns ute i augusti-september och årslägsta infaller i december-februari.
Indikator TEMA.7.2.10
Senast uppdaterad: 2021-01-25
Kontakt

Dokument

Datadelning med elsparkcykelföretag - Projektbeskrivning

Sedan sommaren 2020 driver Stockholm stad ett projekt i samarbete med en rad elsparkcykelföretag. Syftet är att utifrån resdata kartlägga hur, var och när elsparkcyklarna används. Projektet drivs i samarbete mellan trafikkontoret och miljöförvaltningen i Stockholms stad.