Cykelpassager per mätstation - månadsmedian

Statistiken visar hur cykeltrafiken varierar under året och gör det möjligt att jämföra hur trafiken har förändrats över tid. Värdena är beräknade som median av vardagar (ej röda dagar) per månad. Vid bortfall har värdena beräknats för att få en hel mätserie. Värdena är avrundade till hela femtiotal.
Antal cykelpassager per cykelmätstation
Mätstation Senaste värdet Datum
Västerbron  10500 Jun-2019
Liljeholmsbron  9850 Jun-2019
Munkbron  11850 Jun-2019
Mariebergsbron  3650 Jun-2019
Tranebergsbron  2700 Okt-2017
Hägerstensvägen  1950 Jun-2019
Roslagsvägen  3850 Jun-2019
Brommaplan  3150 Jun-2019
Västbergarondellen  1000 Nov-2017
Huddingevägen  700 Jun-2019
Magelungsvägen  300 Jun-2019
Älvsjövägen  200 Jan-2018
Bergslagsvägen  1550 Jun-2019
Huvudstabron  2200 Jun-2019
Sankt Eriksgatan  2900 Dec-2018
Torsgatan  1500 Jun-2019
Sveavägen  3700 Jun-2019
Strandvägen  7650 Jun-2019
Stadshusbron  8600 Jun-2019
Skanstullsbron  3400 Dec-2018
Danviksbron  5600 Jun-2019
Årstabergsvägen  1250 Dec-2018
Årstabron  2700 Jun-2019
Enskedevägen  1650 Jun-2019
Sofielundsplan  3500 Jun-2019
Örbyleden  1800 Jun-2019
Nynäsvägen - Örbyleden  400 Nov-2017
Flatenvägen  750 Jun-2019
Slättgårdsvägen  500 Jun-2019
Kistagången  1050 Jun-2019
Karlberg  1700 Jun-2019
Solnavägen  3900 Jun-2019
Hjorthagen  2400 Jun-2019
Hornsgatan  3750 Jun-2019
Ekelundsbron  4800 Jun-2019
Datakälla: Underlaget för de här mätningarna är Trafikkontorets fasta cykelmätstationer från leverantören EcoCounter. Cyklarna registreras med sensorer i marken och mäter dygnet runt, hela året.

Tillståndsklassning

 Höga flöden >3000
 Medelflöden 1000–3000
 Låga flöden <1000
Indikator TEMA.7.2.7
Senast uppdaterad: 2019-10-23
Ansvarig organisation