Cykelpassager per mätstation - månadsmedian

Statistiken visar hur cykeltrafiken varierar under året och gör det möjligt att jämföra hur trafiken har förändrats över tid.

Cykelflödena redovisas som median av vardagar (röda dagar ej medtagna) per månad och är avrundade till närmsta femtiotal.
Cykelpassager per cykelmätstation - månadsmedian av vardagsdygn
Mätstation Senaste värdet (passager/dygn) Datum
Bergslagsvägen  450 Dec-2019
Brommaplan  1600 Dec-2020
Danviksbron  2700 Dec-2020
Ekelundsbron  2150 Dec-2020
Enskedevägen  1000 Dec-2020
Flatenvägen  150 Dec-2020
Hjorthagen  850 Dec-2019
Hornsgatan  2600 Dec-2020
Huddingevägen - Rågsvedsvägen  350 Dec-2020
Huddingevägen - Örbyleden  650 Dec-2020
Huvudstabron  1000 Dec-2020
Hägerstensvägen  1200 Dec-2020
Karlberg  850 Dec-2020
Kistagången  300 Dec-2020
Liljeholmsbron  5400 Dec-2020
Magelungsvägen  150 Dec-2020
Mariebergsbron  2100 Dec-2020
Munkbron  4850 Dec-2020
Nynäsvägen - Örbyleden  1700 Dec-2020
Roslagsvägen  1700 Dec-2020
Sankt Eriksgatan  8550 Jun-2020
Skansbron  3450 Dec-2020
Skanstullsbron  5400 Dec-2020
Slättgårdsvägen  200 Dec-2020
Sofielundsplan  1800 Dec-2020
Solnavägen  2400 Dec-2020
Spångavägen  138 Dec-2019
Stadshusbron  3800 Dec-2020
Strandvägen  6650 Jun-2020
Sveavägen  1600 Dec-2020
Torsgatan  0 Dec-2019
Tranebergsbron  2250 Dec-2020
Västbergarondellen  1300 Dec-2020
Västerbron  5900 Dec-2020
Årstabergsvägen  1250 Dec-2020
Årstabron  1750 Dec-2020
Älvsjövägen  500 Dec-2020
Örbyleden - Grycksbovägen  300 Dec-2020
Datakälla: Underlaget för de här mätningarna är Trafikkontorets fasta cykelmätstationer från leverantören EcoCounter. Cyklarna registreras med sensorer i marken och mäter dygnet runt, hela året.

Kommentar

Ibland inträffar tyvärr driftstörningar på stadens mätstationer som resulterar i bortfall av flödesdata. I de fall då bortfallet enbart skett under en kortare period, räknas flödet upp för att få en heltäckande mätserie. När bortfallet gäller en längre tidsperiod görs dock ingen uppräkning, utan fortsatt redovisning av flödet sker först när stationen åter är i bruk.

Tillståndsklassning

 Höga flöden >3000 passager/dygn
 Medelflöden 1000–3000 passager/dygn
 Låga flöden <1000 passager/dygn
Indikator TEMA.7.2.7
Senast uppdaterad: 2021-01-27
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt