Cykelpassager per mätstation - månadsmedian

Statistiken visar hur cykeltrafiken varierar under året och gör det möjligt att jämföra hur trafiken har förändrats över tid.

Cykelflödena redovisas som median av vardagar (röda dagar ej medtagna) per månad och är avrundade till närmsta femtiotal.
Cykelpassager per cykelmätstation - månadsmedian av vardagsdygn
Mätstation Senaste värdet (passager/dygn) Datum
Västerbron  3750 Dec-2019
Liljeholmsbron  3150 Dec-2019
Munkbron  3900 Dec-2019
Mariebergsbron  1300 Dec-2019
Tranebergsbron  1450 Dec-2019
Hägerstensvägen  650 Dec-2019
Roslagsvägen  1250 Dec-2019
Brommaplan  1100 Dec-2019
Västbergarondellen  800 Dec-2019
Huddingevägen  200 Dec-2019
Magelungsvägen  50 Dec-2019
Älvsjövägen  200 Jan-2018
Bergslagsvägen  450 Dec-2019
Spångavägen  138 Dec-2019
Huvudstabron  800 Dec-2019
Sankt Eriksgatan  2700 Dec-2019
Torsgatan  0 Dec-2019
Sveavägen  1500 Dec-2019
Strandvägen  2550 Dec-2019
Stadshusbron  3100 Dec-2019
Skanstullsbron  3450 Dec-2019
Danviksbron  0 Dec-2019
Årstabergsvägen  1250 Dec-2018
Årstabron  1050 Dec-2019
Enskedevägen  750 Dec-2019
Sofielundsplan  1300 Dec-2019
Örbyleden  550 Dec-2019
Nynäsvägen - Örbyleden  400 Nov-2017
Flatenvägen  100 Dec-2019
Slättgårdsvägen  100 Dec-2019
Kistagången  500 Dec-2019
Karlberg  600 Dec-2019
Solnavägen  3900 Jun-2019
Hjorthagen  850 Dec-2019
Hornsgatan  0 Dec-2019
Ekelundsbron  1700 Dec-2019
Datakälla: Underlaget för de här mätningarna är Trafikkontorets fasta cykelmätstationer från leverantören EcoCounter. Cyklarna registreras med sensorer i marken och mäter dygnet runt, hela året.

Kommentar

Ibland inträffar tyvärr driftstörningar på stadens mätstationer som resulterar i bortfall av flödesdata. I de fall då bortfallet enbart skett under en kortare period, räknas flödet upp för att få en heltäckande mätserie. När bortfallet gäller en längre tidsperiod görs dock ingen uppräkning, utan fortsatt redovisning av flödet sker först när stationen åter är i bruk.

Tillståndsklassning

 Höga flöden >3000 passager/dygn
 Medelflöden 1000–3000 passager/dygn
 Låga flöden <1000 passager/dygn
Indikator TEMA.7.2.7
Senast uppdaterad: 2020-04-20
Ansvarig organisation
Kontakt