Elsparkcyklar - passager per dygn

Elsparkcyklar
ElsparkcyklarIndikatorn visar antalet passager med elsparkcykel vid 16 mätpunkter i Stockholms innerstad - citysnittet. Elsparkcyklarna räknas manuellt en vardag per mätplats och år under maj-juni. Antalet passerande fordon under mättiden beräknas motsvara halva dygnstrafiken.
Antal passerande elsparkcyklar per dygn
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Räkningarna visar en minskad mängd passerande elsparkcyklar 2020 jämfört med 2019. Av alla cyklar och elsparkcyklar som passerade vid mätningen var 9 procent elsparkcyklar 2020, en minskning från 11 procent 2019.
Indikator TEMA.7.2.9
Senast uppdaterad: 2020-11-05
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret