Flödeskarta för cykeltrafik

Kartan visar antalet cyklister per dygn på gator i centrala Stockholm.
Data täcker Norrmalm och visar ett vardagsmedeldygn under år 2017. Data baseras på uppmätta och skattade värden för vissa tidsperioder över dygnet.

Karta cykelflöden

legend trafikflödeskarta
Tema TEMA.7.2.1
Senast uppdaterad: 2019-02-21
Kontakt