Flödeskarta för cykeltrafik

Kartan visar antalet cyklister per dygn på gator i centrala Stockholm.
Data täcker Norrmalm och visar ett vardagsmedeldygn under år 2017. Data baseras på uppmätta och skattade värden för vissa tidsperioder över dygnet.

Karta cykelflöden

Tema TEMA.7.2.1
Senast uppdaterad: 2018-11-21
Kontakt