Skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med skötseln av gång- och cykelbanor i stadsdelen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Hässelby-Vällingby 65 2013
Kungsholmen 65 2013
Spånga-Tensta 63 2013
Norrmalm 61 2013
Enskede-Årsta-Vantör 59 2013
Östermalm 58 2013
Farsta 57 2013
Hela Stockholm 57 2013
Hägersten-Liljeholmen 57 2013
Rinkeby-Kista 56 2013
Älvsjö 54 2013
Bromma 52 2013
Södermalm 51 2013
Skarpnäck 51 2013
Skärholmen 50 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.7.2.5
Senast uppdaterad: 2017-06-07