Skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med skötseln av gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Hässelby-Vällingby  65 2013
Kungsholmen  65 2013
Spånga-Tensta  63 2013
Norrmalm  61 2013
Enskede-Årsta-Vantör  59 2013
Östermalm  58 2013
Farsta  57 2013
Hela Stockholm  57 2013
Hägersten-Liljeholmen  57 2013
Rinkeby-Kista  56 2013
Älvsjö  54 2013
Bromma  52 2013
Södermalm  51 2013
Skarpnäck  51 2013
Skärholmen  50 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.7.2.5
Senast uppdaterad: 2017-06-07