Skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med skötseln av gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 57
Hela Stockholm 2007 56
Hela Stockholm 2010 56
Hela Stockholm 2013 57
Bromma 2004 59
Bromma 2007 57
Bromma 2010 56
Bromma 2013 52
Enskede-Årsta-Vantör 2004 54
Enskede-Årsta-Vantör 2007 58
Enskede-Årsta-Vantör 2010 58
Enskede-Årsta-Vantör 2013 59
Farsta 2004 59
Farsta 2007 53
Farsta 2010 60
Farsta 2013 57
Hägersten-Liljeholmen 2004 55
Hägersten-Liljeholmen 2007 54
Hägersten-Liljeholmen 2010 60
Hägersten-Liljeholmen 2013 57
Hässelby-Vällingby 2004 68
Hässelby-Vällingby 2007 58
Hässelby-Vällingby 2010 59
Hässelby-Vällingby 2013 65
Kungsholmen 2004 63
Kungsholmen 2007 55
Kungsholmen 2010 54
Kungsholmen 2013 65
Norrmalm 2004 50
Norrmalm 2007 53
Norrmalm 2010 56
Norrmalm 2013 61
Rinkeby-Kista 2004 52
Rinkeby-Kista 2007 61
Rinkeby-Kista 2010 57
Rinkeby-Kista 2013 56
Skarpnäck 2004 58
Skarpnäck 2007 58
Skarpnäck 2010 60
Skarpnäck 2013 51
Skärholmen 2004 57
Skärholmen 2007 64
Skärholmen 2010 51
Skärholmen 2013 50
Spånga-Tensta 2004 53
Spånga-Tensta 2007 52
Spånga-Tensta 2010 54
Spånga-Tensta 2013 63
Södermalm 2004 57
Södermalm 2007 57
Södermalm 2010 49
Södermalm 2013 51
Älvsjö 2004 58
Älvsjö 2007 54
Älvsjö 2010 60
Älvsjö 2013 54
Östermalm 2004 51
Östermalm 2007 56
Östermalm 2010 55
Östermalm 2013 58
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.
Indikator TEMA.7.2.5
Senast uppdaterad: 2017-06-07