Tillgång till gång- och cykelbanor

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Stadsdel Senaste värdet Datum
Hässelby-Vällingby 79 2013
Skarpnäck 74 2013
Rinkeby-Kista 73 2013
Enskede-Årsta-Vantör 73 2013
Hela Stockholm 72 2016
Hägersten-Liljeholmen 70 2013
Farsta 69 2013
Bromma 69 2013
Spånga-Tensta 69 2013
Älvsjö 69 2013
Kungsholmen 68 2013
Södermalm 65 2013
Skärholmen 63 2013
Östermalm 61 2013
Norrmalm 57 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholms invånare är överlag nöjda med tillgången på gång- och cykelbanor i sin stadsdel. Totalt för hela staden svarar 72 procent att de är mycket eller ganska nöjda, medan endast 12 procent svarar att de är ganska eller mycket missnöjda. Det framgår även att det skett en positiv utveckling i frågan sedan föregående undersökning.
Indikator TEMA.7.2.4
Senast uppdaterad: 2017-06-07