Tillgång till gång- och cykelbanor

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Stadsdel Senaste värdet (%) Datum
Hässelby-Vällingby  79 2013
Skarpnäck  74 2013
Rinkeby-Kista  73 2013
Enskede-Årsta-Vantör  73 2013
Hela Stockholm  72 2016
Hägersten-Liljeholmen  70 2013
Farsta  69 2013
Bromma  69 2013
Spånga-Tensta  69 2013
Älvsjö  69 2013
Kungsholmen  68 2013
Södermalm  65 2013
Skärholmen  63 2013
Östermalm  61 2013
Norrmalm  57 2013
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholms invånare är överlag nöjda med tillgången på gång- och cykelbanor i sin stadsdel. Totalt för hela staden svarar 72 procent att de är mycket eller ganska nöjda, medan endast 12 procent svarar att de är ganska eller mycket missnöjda. Det framgår även att det skett en positiv utveckling i frågan sedan föregående undersökning.
Indikator TEMA.7.2.4
Senast uppdaterad: 2017-06-07