Tillgång till gång- och cykelbanor

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till gång- och cykelbanor i stadsdelen.
Mätområde Datum Värde (%)
Hela Stockholm 2004 68
Hela Stockholm 2007 69
Hela Stockholm 2010 68
Hela Stockholm 2013 68
Hela Stockholm 2016 72
Bromma 2004 76
Bromma 2007 76
Bromma 2010 70
Bromma 2013 69
Enskede-Årsta-Vantör 2004 64
Enskede-Årsta-Vantör 2007 73
Enskede-Årsta-Vantör 2010 71
Enskede-Årsta-Vantör 2013 73
Farsta 2004 72
Farsta 2007 71
Farsta 2010 77
Farsta 2013 69
Hägersten-Liljeholmen 2004 69
Hägersten-Liljeholmen 2007 73
Hägersten-Liljeholmen 2010 71
Hägersten-Liljeholmen 2013 70
Hässelby-Vällingby 2004 82
Hässelby-Vällingby 2007 76
Hässelby-Vällingby 2010 78
Hässelby-Vällingby 2013 79
Kungsholmen 2004 74
Kungsholmen 2007 68
Kungsholmen 2010 68
Kungsholmen 2013 68
Norrmalm 2004 55
Norrmalm 2007 58
Norrmalm 2010 61
Norrmalm 2013 57
Rinkeby-Kista 2004 66
Rinkeby-Kista 2007 69
Rinkeby-Kista 2010 67
Rinkeby-Kista 2013 73
Skarpnäck 2004 72
Skarpnäck 2007 71
Skarpnäck 2010 78
Skarpnäck 2013 74
Skärholmen 2004 78
Skärholmen 2007 73
Skärholmen 2010 68
Skärholmen 2013 63
Spånga-Tensta 2004 70
Spånga-Tensta 2007 66
Spånga-Tensta 2010 67
Spånga-Tensta 2013 69
Södermalm 2004 63
Södermalm 2007 67
Södermalm 2010 61
Södermalm 2013 65
Älvsjö 2004 67
Älvsjö 2007 62
Älvsjö 2010 73
Älvsjö 2013 69
Östermalm 2004 55
Östermalm 2007 66
Östermalm 2010 63
Östermalm 2013 61
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Stockholms invånare är överlag nöjda med tillgången på gång- och cykelbanor i sin stadsdel. Totalt för hela staden svarar 72 procent att de är mycket eller ganska nöjda, medan endast 12 procent svarar att de är ganska eller mycket missnöjda. Det framgår även att det skett en positiv utveckling i frågan sedan föregående undersökning.
Indikator TEMA.7.2.4
Senast uppdaterad: 2017-06-07