Flygresor

Flygplan i luften
Flygresor har en betydande klimatpåverkan. Utsläppen från stockholmarnas flygresor motsvarar utsläppen från vägtrafiken inom Stockholm stad.
Antalet flygresor ökar kontinuerligt både från Bromma och Arlanda flygplats. Invånarna i Stockholms stad gjorde cirka 2,4 miljoner tur- och returresor 2017. Detta motsvarar 2,5 tur- och returresor per invånare. Stockholmarnas flygresor orsakar drygt ett ton växthusgaser per invånare, vilket är mer än utsläppen från vägtrafiken inom Stockholm.

Indikatorer

Avresande flygpassagerare

IndikatorTEMA.7.10.1 Antal avresande passagerare från Arlanda och Bromma flygplats.
Senaste värdet: 14584715 passagerare2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Antal flygresor per Stockholmare

IndikatorTEMA.7.10.2 Antal tur- och returresor per Stockholmare och år
Senaste värdet: 2,5 resor2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016

Utsläpp från flygresor

IndikatorTEMA.7.10.3 Utsläpp av växthusgaser från flygresor per invånare
Senaste värdet: 1,12 ton/invånare2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2016
Tema TEMA.7.10
Senast uppdaterad: 2018-12-19
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Dokument