Flygresor

Flygplan i luften
Flygresor har en betydande klimatpåverkan. Utsläppen från stockholmarnas flygresor motsvarar utsläppen från vägtrafiken i Stockholm stad.
Antalet flygresor ökar kontinuerligt både från Bromma och Arlanda flygplats. Invånarna i Stockholms stad gjorde cirka 2,3 miljoner tur- och returresor 2016. Detta motsvarar 2,4 tur- och returresor per invånare. Stockholmarnas flygresor orsakar drygt ett ton växthusgaser per invånare, vilket är mer än utsläppen från vägtrafiken i Stockholm.

Indikatorer

Avresande flygpassagerare

IndikatorTEMA.7.10.1 Antal avresande passagerare från Arlanda och Bromma flygplats.
Senaste värdet: 14584715 passagerare2017
Trend: Utvecklingen går åt fel hållUtvecklingen går åt fel håll sedan 2009

Antal flygresor per Stockholmare

IndikatorTEMA.7.10.2 Antal tur- och returresor per Stockholmare och år
Senaste värdet: 2,4 resor2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016

Utsläpp från flygresor

IndikatorTEMA.7.10.3 Utsläpp av växthusgaser från flygresor per invånare
Senaste värdet: 1,05 ton/invånare2016
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Tema TEMA.7.10
Senast uppdaterad: 2018-06-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Dokument