Antal flygresor per Stockholmare

Flygplan i luften
Antal tur- och returresor per Stockholmare och år
Datakälla: Trafikstatistik från Swedavia och Stockholm Skavsta Airport

Kommentar

Invånarna i Stockholms stad gjorde cirka 2,3 miljoner tur- och returresor 2016 . Detta motsvarar 2,4 tur- och returresor per invånare. Merparten av stockholmarnas resor går till en utrikes destination, cirka 80 procent, och det är också här den främsta ökningen av resor väntas. Ungefär en tredjedel av Stockholmarnas resor är tjänsteresor medan resterande resor är privatresor.
Indikator TEMA.7.10.2
Senast uppdaterad: 2018-06-21
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Dokument