Avresande flygpassagerare

Flygplan i luften
Antal avresande passagerare från Arlanda och Bromma flygplats.
Mätområde Datum Värde (passagerare)
Totalt 2009 9013806
Totalt 2010 9505052
Totalt 2011 10626592
Totalt 2012 10955628
Totalt 2013 11473361
Totalt 2014 12399400
Totalt 2015 12821352
Totalt 2016 13593458
Totalt 2017 14584715
Totalt 2018 14665514
Totalt 2019 13980876
Inrikes 2009 2882032
Inrikes 2010 2935880
Inrikes 2011 3338364
Inrikes 2012 3391096
Inrikes 2013 3435074
Inrikes 2014 3601041
Inrikes 2015 3626188
Inrikes 2016 3743570
Inrikes 2017 3856732
Inrikes 2018 3735039
Inrikes 2019 3417974
Europa 2009 5399076
Europa 2010 5766520
Europa 2011 6529808
Europa 2012 6849324
Europa 2013 7245625
Europa 2014 7860413
Europa 2015 8211916
Europa 2016 8768237
Europa 2017 9539420
Europa 2018 9640940
Europa 2019 9404840
Övriga världen 2009 732698
Övriga världen 2010 802652
Övriga världen 2011 758420
Övriga världen 2012 715208
Övriga världen 2013 792662
Övriga världen 2014 937946
Övriga världen 2015 983248
Övriga världen 2016 1081651
Övriga världen 2017 1188563
Övriga världen 2018 1289535
Övriga världen 2019 1158062
Datakälla: Trafikstatistik från Swedavia

Kommentar

Antalet flygresor har ökat både från Bromma och Arlanda flygplats de senaste 10 åren. Antalet avresande passagerare minskade dock med cirka fem procent från både flygplatserna 2019 jämfört med 2018. En kraftig minskning av antalet flygresor är att vänta 2020 på grund av utbrottet av covid-19. Merparten passagerare som flyger från Bromma och Arlanda flygplats är inte bosatta i Stockholms stad.
Indikator TEMA.7.10.1
Senast uppdaterad: 2020-04-07
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema

Dokument