Gångpassager över olika trafiksnitt

Gångtrafikanter
Gående Klarabergsviadukten. Foto: Yanan-LiAntal gående kan ses som ett mått på attraktivitet och trivsel i stadsmiljön.
Gångflöde på ett urval gator
Datakälla: Trafikkontoret

Kommentar

Räkning av fotgängare sker samordnat på de platser där manuella cykelmätningar görs under våren och hösten. Mätningarna utförs under totalt 6 timmar, under en vardag mellan kl. 07-09, kl. 12-14 och kl. 16-18.

Med data från de fasta mätstationerna för gång har Trafikkontoret bedömt att 6 timmarsmätningarna motsvarar ca 50% av det totala dygnsflödet och därför räknat upp antal passager * 2 i redovisat material.

Vid innerstadens mätplatser, har det uppmätts en ökning på 10% mellan 2015 och 2016 och 2 % från 2016 till 2017. Vid ytterstadens mätplatser är ökningen 6 % mellan 2015 och 2016, samt 1% från 2016 till 2017.

Indikator TEMA.7.3.1
Senast uppdaterad: 2018-05-08
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt