Gångtrafik

Gångtrafikanter
Gående Klarabergsviadukten. Foto: Yanan-Li

Stockholm är en fotgängarstad. Trettioåtta procent av alla resor inom staden görs till fots, vilket är en hög siffra internationellt sett.

I linje med Framkomlighetsstrategin satsar staden på att öka kunskapen om antal gående. Staden håller därför på att upphandla sju stycken fasta mätstationer för automatisk fotgängarräkning.

Sedan 2015 utför staden årliga manuella räkningar av gångpassager i samband med räkningar av cykelpassager. Staden planerar att utöka antalet platser för gångräkningar och att utföra räkningar vintertid. Idag sker räkningar under vår och höst.

Tre snabba fakta om gående i Stockholm:

  • 1,6 km är medianlängden på en gångresa (där hela resan görs till fots) i Stockholm.

  • 38% av alla resor i staden görs till fots.

  • I innerstaden görs 54% av alla resor till fots. I ytterstaden är siffran 35%.

Delområde TEMA.7.3
Senast uppdaterad: 2018-02-16
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument