Gångtrafik

Gångtrafikanter
Gående Klarabergsviadukten. Foto: Yanan-Li
Stockholm är en fotgängarstad. Trettioåtta procent av alla resor inom staden görs till fots, vilket är en hög siffra internationellt sett.

Sedan 2015 utför staden årliga manuella räkningar av gångpassager i samband med räkningar av cykelpassager. Dessa sker under våren och hösten

I linje med Framkomlighetsstrategin satsar staden på att öka kunskapen om antal gående. Staden har därför driftsatt sju stycken fasta mätstationer för automatisk fotgängarräkning, som levererar kontinuerlig data. Det finns fyra i ytterstaden och tre i innerstaden. Staden har dessutom satsat på utökade mätningar under 2017 och 2018 så att det nu finns fotgängardata från mer än 200 platser.

Staden har under 2017 på ett urval av platser räknat könsfördelningen av gående. Totalt uppmättes 49,5% män och 50,5% kvinnor.

Tre snabba fakta om gående i Stockholm:

  • 1,6 km är medianlängden på en gångresa (där hela resan görs till fots) i Stockholm.

  • 38% av alla resor i staden görs till fots.

  • I innerstaden görs 54% av alla resor till fots. I ytterstaden är siffran 35%.

Tema TEMA.7.3
Senast uppdaterad: 2018-11-21
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt
Tema

Dokument