Andel kollektiva resor, dygn

Indikatorn visar kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot resor med bil. Mätning sker vid tre olika gatusnitt; innerstadssnittet, som utgår från tullarna, regioncentrumsnittet och Saltsjö–Mälarsnittet. Mätningar sker i båda riktningar.

Mätningar över innerstadssnittet sker 06.00–21.00. För de andra gatusnitten sker mätningar under hela dygnet.

Andelen kollektivtrafikresor, dygnstrafik i båda riktningarna.
Datakälla: Rapport: Fakta om SL och länet, SL

Kommentar

Andelen kollektivtrafikresor har ökat sedan början på 2000-talet. Särskilt gäller detta resor till och från innerstaden. Över regioncentrumsnittet och Saltsjö-Mälarsnittet är ökningen inte lika stor.
Indikator TEMA.7.4.3
Senast uppdaterad: 2018-05-02
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt

Artiklar

Om trafiksnitt

Vid beräkning av trafikflöden har Stockholms delats in i olika trafiksnitt.