Andel kollektiva resor, rusningstrafik

Indikatorn visar kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot resor med bil. Mätning sker vid tre olika gatusnitt; innerstadssnittet, som utgår från tullarna, regioncentrumsnittet och Saltsjö–Mälarsnittet. Här redovisas resor kl 06-09 in mot staden.
Andelen kollektivtrafikresor i morgonrusningen, kl 06-09 i riktning in mot staden.
Datakälla: Rapport: Fakta om SL och länet, SL

Kommentar

Andelen kollektivtrafikresor i morgonrusningen jämfört med de som åker bil har ökat betydligt på längre sikt.
Indikator TEMA.7.4.1
Senast uppdaterad: 2018-05-02
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt

Artiklar

Om trafiksnitt

Vid beräkning av trafikflöden har Stockholms delats in i olika trafiksnitt.