Hastighet innerstadsbussar

Buss i full fart
SL-buss på Nynäsvägen. Foto: Jens Johansson

Indikatorn visar på framkomligheten för stombusstrafiken på stadens gator.

Då trängsel och hastighet har ett direkt samband med varandra kan en ökning av medelhastigheten tolkas som minskad trängsel och ökad framkomlighet.

Framkomligheten i innerstaden och ytterstaden redovisas separat.

Genomsnittlig hastighet för stombusstrafiken i innerstaden
Datakälla: SL:s system för automatisk trafikräkning

Kommentar

Indikatorn definieras som medelhastighet i stombusslinjenätet (exklusive hållplatsstopp), morgon och eftermiddag under vardagar, perioden september-november.
Indikator TEMA.7.4.6
Senast uppdaterad: 2020-11-02
Ansvarig organisation
  • Trafiknämnden
Kontakt