Kollektivresor, antal påstigande

Diagrammet visar antal påstigningar vid SL:s hållplatser inom Stockholms kommun. Avser hela dygnet en vintervardag. En resa kan innebära flera påstigningar om man gör byten i kollektivtrafiken. Antal påstigande inkluderar även resande från andra kommuner som stiger på i Stockholm.
Antal påstigande i Stockholms stad en vinterdag – tusental
Datakälla: SL, Rapport Fakta om SL och länet

Kommentar

Antalet påstigningar har ökat med 10 procent sedan 2010, marginellt mer än befolkningsökningen under samma period.
Indikator TEMA.7.4.4
Senast uppdaterad: 2018-05-02
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt