Kollektivresor, antal påstigande

Mätningen avser antal påstigande i kollektivtrafiken i Stockholms stad, hela dygnet.

Antal påstigande i Stockholms stad en vinterdag – tusental
Datakälla: SL, Rapport Fakta om SL och länet

Kommentar

Antal påstigande i kollektivtrafiken i Stockholms stad har ökat med 22 % under perioden 2003-2013. Ökningen ligger i nivå med befolkningsökningen under samma period.
Indikator TEMA.7.4.4
Senast uppdaterad: 2018-02-28
Ansvarig organisation
  • Trafikkontoret
Kontakt

Dokument