Resande till innerstaden

Indikatorn visar kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot resor med bil. Mätningar sker i riktning in mot staden kl 06-09 vid innerstadssnittet som utgår från tullarna.
Antal resor till innerstaden en vardag kl 06-09. Fördelning mellan bil och kollektivtrafik.
Datakälla: Rapport: Fakta om SL och länet, SL

Kommentar

Antalet kollektivtrafikresor till Stockholms innerstad under morgonens högtrafikperiod har ökat betydligt de senaste åren. Samtidigt har antalet resor med bil minskat.
Indikator TEMA.7.4.2
Senast uppdaterad: 2018-05-02
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Trafikkontoret
Kontakt